COMMISSIE ZWEMOPLEIDINGEN
 
 
 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE COMMISSIE ZWEMOPLEIDINGEN

CZO:
De CZO wil opleiders en examinatoren een plek bieden waar diverse informatie te vinden is. Deze informatie kan gaan over:

  • opleidingen
  • geplande examens
  • informatie over een verscheidenheid aan onderwerpen
  • protocollen te downloaden

 

Aanvragen betreffende tentamens en hertentamens worden gedaan via het volgende e-mailadres:
czo.tentamens@gmail.com

Alle andere correspondentie voor de CZO kan gestuurd worden via:
czo.secretariaat@gmail.com

 

Nieuwsbrieven

nieuwsbrief jrg. 4 - 2010 nr 1

nieuwsbrief jrg. 4- 2010 nr 2

nieuwsbrief jrg. 5 - 2011 nr 1

nieuwsbrief jrg. 5 - 2011 nr 2

Watervrienden Nederland presenteert nieuwe opleiding en cursusboek Zwem-ABC

Sinds jaar en dag zijn tientallen Watervrienden verenigingen in ons land actief en verantwoordelijk voor de opleiding van inmiddels honderdduizenden met name kinderen die leren, of leerden, zwemmen in clubverband. Daarmee zijn de Watervrienden, naast de zwembaden, een van de grootste aanbieders van het geven van elementair zwemmen in ons land.

Een grote verantwoordelijkheid die de Commissie Zwemopleidingen van de Sectie Zwemmen van de Nederlandse Culturele Sportbond -een Sectie Zwemmen die binnenkort naar buiten treedt als Watervrienden Nederland- enige tijd geleden deed besluiten om aansluiting te zoeken bij de Brancheorganisatie Zwemmen, verenigd in het Nationaal Platform Zwemmen I Nationale Raad Zwemdiploma’s. Dit mede om in de toekomst een continue kwaliteitsslag te garanderen voor een zo’n aantrekkelijk mogelijk, vooruitstrevende en verantwoorde wijze van lesgeven aan met name de jongste jeugd in ons land. Logisch gevolg van deze samenwerking is dat het afgelopen jaar door de Commissie Opleidingen keihard is gewerkt om ook ‘inhoudelijk’ te zorgen om de basis, zijnde de –potentiële- lesgevers binnen het elementair zwemmen, te kunnen voorzien van deze nieuwe, andere kijk op het geven van zwemles richting het behalen van het Zwem-ABC. Het resultaat van deze nieuwe inzichten heeft thans zijn weerslag gekregen in de presentatie van zowel een nieuwe opleiding alsmede een nieuw cursusboek ten behoeve van de opleiding ‘Lesgever Zwem-ABC’.

Lees het hele bericht.

Het werkboek behorende bij de opleiding Lesgever Zwem-ABC en de nieuwe lesvoorbereidingsformulieren kun je hier vinden.

Agenda

jaarkalender