COMMISSIE ZWEMOPLEIDINGEN
 
CZO - Taakomschrijving - Agenda
 
 

TAAKOMSCHRIJVING

De CZO organiseert:

  • de opleiding voor opleiders (OVO)
  • bijscholingen voor opleiders
  • bijscholingen voor examinatoren
  • bijscholingen voor zwemleiders A/B
  • examens Lesgever Zwem-ABC

De CZO draagt feitelijk de organisatie over aan verenigingen betreffende de examens. Het regelen van examinatoren wordt gedaan door het bondsbureau.

De CZO benoemt officials, indien de kandidaten daartoe door of namens de CZO als bekwaam zijn beoordeeld.

De CZO heeft tot taak de licentiehouders in de gelegenheid te stellen, hun licentie geldig te houden, door het tijdig aanbieden van bijscholingen en een ieder in de gelegenheid te stellen examens bij te wonen en te functioneren. De CZO kan officials hun bevoegdheden intrekken, nadat een voorstel van de CZO daartoe door het Afdelingsbestuur Zwemmen is goedgekeurd.

Verder draagt de CZO zorg voor de kwaliteitsbewaking van de diverse opleidingen, te weten:

  • Lesgever Zwem-ABC
  • Opleiding voor opleiders en Examinatoren (OVOE)

 

 

Terug
Omhoog
Verder